Personer og tall

Punktene nedenfor kan åpnes og lukkes. Trykk på pilen eller overskriften for å lese mer. 

Tillitsvalgte i perioden

Landsstyret

Styret har i valgperioden bestått av:

Thor Andreas Moe Slinning, landssjef

Siren Therese Klausen, viselandssjef

Halvard Strømme Wersland

Marta Ewa Radwanska

Jarl Thore Larsen

Marianne Norland 

Alfred Mestad Rønnestad

Lina Myrene Myrold

Hannah Andersen, Rovernemdsleder, til februar 2022

Aksel Holmsen, Rovernemdsleder, fra februar 2022

Varamedlemmer til landsstyret

Eiliv Skomedal

Annlaug Engmark

Valgkomiteen

Komiteen har i valgperioden bestått av:

Øyvind Torbjørnsen Øygarden, leder

Lillian Frette Litlehamar

Annhild Mortveit Sundfør

Arne Dahler

Kontrollkomiteen

Komiteen har i valgperioden bestått av:

Karen Marie Engseth, leder

Inger Helen Jensen

Sindre Nesse

Harald Åsødegaard

Rovernemnda valgt i 2021  

Hannah Andersen, leder

Elias Borge-Ilseth, nestleder

Oddbjørn Rønnestad

Veronica Lona

Aksel Holmsen

Deborah Ognøy

Fredrik Korsvik-Alnes, vara

Malin Hammersland, vara

Rovernemnda valgt i 2022

Aksel Holmsen, leder

Veronica Lona, nestleder

Deborah Ognøy

Malin Hammersland

Fredrik Korsvik-Alnes

Oddbjørn Rønnestad

Johannes Kaul, vara

Silje Isberg Hansen, vara

Ansatte

Ansatt på forbundskontoret 

I deler eller hele perioden har følgende personer vært ansatt, fulltid eller deltid:

Svein Olav Ekvik, generalsekretær

Elise Irene Kjelling

Gro Aamodt 

Jan Thomassen

Katrine Stenerud Andersen

Ole Martin Haugen

Ragnhild Erevik Fosse

Magnus Heltne

Madeleine Ulstein

Birgitte Skjærven

Elise Vik Nordbrønd

Renate Moen

Anne Månum

Carina Krogh Ørskov

Monika Swigon

Eirik Eng Hauge

Ansatt på prosjekter 

Astrid-Amalie Heldal 

Maria Selnes 

Elise Vik Nordbrønd

Karoline Melstveit

Henrik Moum Grimstad

Silje Øderud

Speiderbutikken AS

I deler eller hele perioden har følgende personer vært ansatt, fulltid eller deltid:

Trygve Afseth, daglig leder

Beate Monrad

Ansatte i kretsene

I deler eller hele perioden har følgende personer vært ansatt:

Helen Sola Norland, Rogaland   

Hild Myrene, Sunnmøre

Kine Nyhammer, Bjørgvin

Irmelin Marie Brun, Bjørgvin 

Kenneth Nesdal, Trøndelag

Cilje Solvig, Haugaland

Linn Brandsvoll, Asker og Bærum

Håkon Selnes, Oslo

Ansatte Nordtangen

Øyvind Strand, vaktmester

Roble Ghide, renholder

Styrer, komiteer og prosjektgrupper

Styret i Speiderne i Norge

Våre representanter har i valgperioden vært:

Thor Andreas Moe Slinning, landssjef

Siren Klausen, viselandssjef

Marta Radwanska, landsstyremedlem

Halvard Strømme Wersland, landsstyremedlem, fra november 2022

Styret i KFUK-KFUM Global

Våre representanter har i valgperioden vært:

Kristian Valen, leder til januar 2022

Eirin Bekk, leder fra januar 2022

Maria Timmann Mjaaland

Per Høyland, vara

Styret i KFUK-KFUM Internasjonalt

Våre representanter har i valgperioden vært:

Thor Andreas Moe Slinning, landssjef

Siren Klausen, viselandssjef

Lina Myrene Myrold, landsstyremedlem

Nordtangen-komiteen

Per Ove Løkstad, leder

Karen Marie Engeseth

Hermann Sanne-Halvorsen

Vibeke Bernts

Knut Erling Moksnes

Johan Olav Selnes, Banevokter

Styret i Speiderbutikken AS

Styret har i deler eller hele valgperioden bestått av:

Einar Arne Aasestrand, leder

Torunn Matre 

Peter Straumann

Generalsekretærs Ressursgruppe mot grenseoverskridende atferd og overgrep

Karl Gunnar Haanes

Berit Øydne Reisersen

Anne Andøy

Hederstegnutvalget 

Kjell Einar Bergsager, leder

Liv Standal Kokvold

Kari Vatne

Rolf Falchenberg

Gro Aamodt (for generalsekretær)

Redaksjonskomité Speiderbladet

Komiteen har i deler eller hele perioden bestått av: 

Katrine S. Andersen, redaktør

Maria Gran 

Tomas Liberg Foshaugen 

Astrid-Amalie Hetland 

Håkon Kristoffersen 

Heidrun Sunde Stokke

Anne Haukland

Anne Månum

Marisa Øvergaard

Redaksjonskomité Lederforum

Komiteen har i deler eller hele perioden bestått av: 

Anne Månum, redaktør

Marisa Øvergaard, redaktør

Katrine Stenerud Andersen

Programutvalget

Utvalget har i deler eller hele perioden bestått av:

Ann Therese Hansten 

Lillian Frette Litlehamar 

Thomas Thornes Gordon 

Birgitte Skjærven, sekretær 

Carina Krogh Ørskov, sekretær 

Ledertreningsutvalget

Utvalget har i deler eller hele perioden bestått av:

Caroline Jensen 

Silje Øderud

Einar Lyngnes Dahle

Elise Irene Kjelling, sekretær 

Carina Krogh Ørskov, sekretær 

Internasjonalt utvalg

Utvalget har i deler eller hele perioden bestått av:

Magnus Gullbrå 

Anna Elise Pedersen

Ingvild Berge Conradsen

Erik Ettner Sanne (skygge-IC WOSM)

Alfred Mestad Rønnestad (IC WOSM)

Marta Radwańska (skygge-IC WAGGGS)

Veronica Nysted Montgomery (IC WAGGGS) 

Madeleine Ulstein, sekretær 

Monika Swigon, sekretær 

Arbeidsgruppe for inkluderende speiding

Halvard Strømme Wersland, leder

Marta Ewa Radwanska

Karl Gunnar Haanes

Guri Kaland Sværen

Simmen Karoliussen

Elise Irene Kjelling, sekretær

Hovedkomiteen for landsleiren Gnist 2022

Johan Andreas Håland Thorkaas 

Anita Yvonne Rønning Bach

Øystein Sørgjerd

Ingvild Berge Conradsen

Kari Brenna

Jone Surenvik Kristiansen

Bjørn Ødegård

Julie Andrea Taule Nordli

Arne Kjell Øverland

Sindre Nesse

Arne Dahler

Marianne B. Karlsen

Tov Erik Flatin

Amalie Lepsøy Hansen

Astrid-Amalie Heldal

Maria Gran

Stian Rugtvedt

Ingvild Kjosavik

Oddhild Klevberg

Prosjektkoordinator, Elise Vik Nordbrønd

Felles med Norges speiderforbund

NM i speiding 

NM i speiding 2021 ble arrangert lokalt i kretsene landet rundt søndag 13. juni. Gruppene sendte inn løsninger på oppgavene i digitalt format.

NM i Speiding 2022 ble arrangert i Levanger i Trøndelag 10.-12. juni.

Speidernes dag 

Speidernes dag var 24. april og vår dag i frivillighetens år. Dagen ble arrangert over hele landet i 2022, og speidergrupper ble oppfordret til å arrangere sammen med Norges speiderforbund. I Oslo arrangerte vi en felles åpen dag på i Birkelunden i Oslo. 

Roverfemkamp 

Høsten 2021 ble det for første gang arrangert felles roverfemkamp med NSF. Roverfemkampen ble arrangert i Bergen. På Roverting 2023 ble det vedtatt at dette skal være en fast ordning.

JOTA-JOTI-komiteen

Utvalget har i deler eller hele perioden bestått av:

Sindre Aune, leder

Jan Torp Pharo

Kjetil Vinorum (2021) 

Tor Arild Johansen (2021-2022)


Madeleine Ulstein, sekretær

Monika Swigon, sekretær 


International commissioner WAGGGS: Marta Radwańska

International commissioner WOSM: Alfred Mestad Rønnestad

Kontingentledelsen for World Scout Jamboree 2023 fra KFUK-KFUM-speiderne

Anne Sjømæling

Kristin Nordstokke

Prosjektledelse for Roverway 2024, fra KFUK-KFUM-speiderne

Simmen Karoliussen 

Sekretariat for Nordisk speiderkomité (NSK) 

Våre representanter i sekretariatet har i perioden vært:

Bjarne Lohman Madsen

Madeleine Ulstein, sekretær


Med støtte fra:

Marta Radwańska (IC WAGGGS)

Alfred Mestad Rønnestad (IC WOSM)

Felles med Norges KFUK-KFUM

KFUK-utvalget 

Utvalget har i deler eller hele perioden bestått av:

Eva Langeland

Marta Nagel-Alne

Gunvor Ådnøy Eriksen

Heidrun Lunde Stokke

Birgitte Skjærven, sekretær

Carina Krogh Ørskov, sekretær

Medlemmer i styrer og komiteer nasjonalt

St. Georgs Gildene

Bjarne Lohmann Madsen

Representantskapet til Speidermuseet  

Halvard Strømme Wersland

Erik Ettner Sanne

Hannah Andersen, vara

Anders Reggestad, vara

Styret i Norsk speidermuseum

Stig Ravnemyr

Ingrid Hauge

Dag Espolin Johnson, vara

Liv Sommer Holmen, vara

Norsk Friluftsliv

Gøril Huse er styremedlem, til 2021

Marianne Stangeland Norland, fra 2022

Medlemmer i styrer og komiteer internasjonalt

WAGGGS 

Eline Marie Grøholt, leder av Europastyret til WAGGGS fra 2019-2022 (medlem fra 2016).

YMCA

Mathilde Thue, verdensstyret til YMCA til 2021. 

YWCA

Caroline Rostrup, visepresident i verdensstyret til YWCA fra 2019.

Martha Nagel Alne, styremedlem i Europastyret til YWCA fra 2021.

Deltakere på utvalgte møter, kurs og arrangementer

Internasjonalt 

2021:


Nordisk samarbeidskomié: Alfred Mestad Rønnestad og Marta Radwanska
Nordisk speiderkonferanse: Alfred Mestad Rønnestad, Marianne Norland Stangeland, Hannah Andersen, Halvard Strømme Wersland, Siren Klausen, Thor Andreas Moe Slinning, Jarl Thore Larsen, og Svein Olav Ekvik

Evalueringsmøte for den norske delegasjonen til Nordisk konferanse: Siren Klausen

Nordisk sjef- og IC-møte, Stockholm: Siren Klausen, Alfred Mestad Rønnestad

The Academy: Alfred Mestad Rønnestad, Madeleine Ulstein og Birgitte Skjærven

IC-forum: Alfred Mestad Rønnestad

WOSM verdenskonferanse, digital: Alfred Mestad Rønnestad, Halvard Strømme Wersland, Magnus Gullbrå, Simmen Karoliussen, Elias Borge-Ilseth og Markus Ho-Yen 

WAGGGS verdenskonferanse, digital: Marta Radwanska, Lina Myrene Myrold og Siren Klausen

Scout Symposium: Alfred Mestad Rønnestad

Ekstraordinært verdensrådsmøte YMCA (digitalt): Thor Andreas Moe Slinning og Lina Myrene Myrold

Ekstraordinær generalforsamling YMCA Europa: Lina Myrene Myrold

2022:


IC-forum: Alfred Mestad Rønnestad og Marta Radwanska

Scout symposium: Alfred Mestad Rønnestad

Nordisk samarbeidskomitémøte: Alfred Mestad Rønnestad

Nordisk sjef- og IC-møte, Island: Siren Klausen og Alfred Mestad Rønnestad

YMCA general assembly, Århus: Lina Myrene Myrold

WAGGGS og WOSM europakonferanse, Rotterdam: Alfred Mestad Rønnestad, Marta Radwańska, Deborah Ognøy, Ida Hunstad Birkemo, Thor Andreas Moe Slinning, Siren Therese Klausen, Halvard Strømme Wersland, Simmen Karoliussen og Monika Swigon

The Academy: Alfred Mestad Rønnestad, Silje Øderud og Simmen Karoliussen

Verdensrådsmøte YMCA i Århus: Lina Myrene Myrold

Innspillsmøte til WOSM Europa sin treårsstrategi, digitalt: Alfred Mestad Rønnestad

Juliette Low Seminar 2022-2023: Marta Radwanska

Ung i Norden: Andreas Brattebø, Karoline Baginskaite Arnø og Silje Isberg Hansen

Go Global: Aksel Holmsen og Magnus Gullbrå

Nasjonalt

2021:


Årsmøte Norsk Friluftsliv: Marianne Norland Stangeland og Svein Olav Ekvik

Barne- og ungdomstinget, LNU: Siren Therese Klausen og Elias Borge Ilseth

Årsmøte Stiftelsen Norsk speidermuseum: Halvard Strømme Wersland og Erik Ettner Sanne

Årsmøte i K-stud: Madeleine Ulstein

Årsmøte Frivillighet Norge: Svein Olav Ekvik

Ungdommens kirkemøte: Veronica Lona

Åpning av Frivillighetens dag: Thor Andreas Moe Slinning, Alfred Mestad Rønnestad, Halvard Strømme Wersland, Hannah Andersen og Svein Olav Ekvik

Styremøte i KFUK-KFUM internasjonalt: Thor Andreas Moe Slinning, Siren Klausen, Lina Myrene Myrold og Svein Olav Ekvik

Representantskapsmøte i KFUK-KFUM Global: Thor Andreas Moe Slinning, Siren Klausen, Alfred Mestad Rønnestad, Halvard Strømme Wersland og Svein Olav Ekvik

Årsmøte i Speiderne i Norge: Landsstyret

Møte mellom AU i globalstyret, forbundsstyret og landsstyret: Thor Andreas Moe Slinning og Svein Olav Ekvik
Landsgildetinget: Marianne Norland Stangeland 

Julelunsj på Speidermuseet: Svein Olav Ekvik

Årsmøte Av-og-til (digitalt): Elise Vik Nordbrønd

Frivillighet Norges fagkonferanse - Veien videre: Svein Olav Ekvik

Trygg ambassadør-opplæring hos LNU: Renate Moen og Katrine Stenerud Andersen

2022:


Årsmøtet i Norsk Friluftsliv: Marianne Norland Stangeland, Monika Swigon og Svein Olav Ekvik

Barne- og ungdomstinget, LNU: Siren Therese Klausen og Veronica Lona

Årsmøte Stiftelsen Norsk speidermuseum: Hallvard Strømme Wersland og Hannah Andersen

Årsmøte i K-stud: Monika Swigon

Årsmøte Frivillighet Norge: Svein Olav Ekvik

Nasjonal Speidernes dag-markering i Frivillighetens år: Thor Andreas Moe Slinning, Halvard Strømme Wersland, Hannah Andersen, Alfred Mestad Rønnestad, Anne Månum og Svein Olav Ekvik

Frivillighetens dag: Svein Olav Ekvik, Katrine Stenerud Andersen og Elise Irene Kjelling

Årsmøte Av-og-til: Marisa Øvergaard

Trosopplæringskonferansen: Marisa Øvergaard, Carina Krogh Ørskov, Monika Swigon, Magnus Heltne og Elise Irene Kjelling

Kurs med Rosa kompetanse: Ansatte og landsstyret

Arendalsuka: Halvard Strømme Wersland, Aksel Holmsen, Jarl Thore Larsen, Ingrid Theminda Larsen, Ole-Jonny Kleveland Lomme, Veronica Lona, Svein Olav Ekvik, Katrine Stenerud Andersen og Marisa Øvergaard

Møter med DDS, KFUM-spejderne, De grønne pigespejderne, København: Landsstyret

Ungdommens kirkemøte: Veronica Lona

Advisory Council, Addis Abebe: Thor Andreas Moe Slinning og Svein Olav Ekvik

Representantskapsmøte i KFUK-KFUM Global: Thor Andreas Moe Slinning, Siren Klausen, Lina Myrene Myrold, Jarl Thore Larsen, Alfred Mestad Rønnestad og Svein Olav Ekvik

Trygg ambassadør-opplæring hos LNU: Siren Klausen, Monika Swigon og Elise Irene Kjelling

Sentrale kurs og arrangementer 2021-2022

SENTRALE KURS OG ARRANGEMENTER 2019/2020