Toårsmelding 2021-2022

Nesten halvveis!

I ti år har vi jobbet for å bli en organisasjon kjennetegnet av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere. Vi har jobbet med kjerneverdiene våre: friluftsliv, fellesskap, samfunnsengasjement og personlig utvikling i en ramme av kristen tro. Vi har jobbet med identitet, med utvikling av grupper og ledere, og med nye måter å drive speiding på. Og vi har startet på en ny reise frem mot 2025.

Rundt våre leirbål er det plass til alle. Vår visjon er et mål å strekke seg etter. Vi har en strategi som engasjerer, rekrutterer og utfordrer oss som organisasjon. Sammen skal vi vokse. Vi har jobbet for å utvikle oss ved å bli mer inkluderende, forbedre og fornye våre ressurser og bygge opp speiderarbeidet igjen etter koronapandemien. For de siste to årene har vært preget av koronasituasjonen og ringvirkningene den har skapt. Vi i landsstyret kom fort frem til at det var viktig for oss som organisasjon å få gjennomført flest mulig arrangementer, selv om det var en risiko for at det ville komme nye restriksjoner som kunne føre til avlysing. Dette var spesielt viktig i planleggingen av landsleiren i 2022, og til tross for koronasituasjonen har vi gjennomført flere store arrangementer som NM i speiding, Pefftival, Lederkonferansen og landsleiren Gnist. Ikke minst har det vært viktig å støtte lederne våre for å gjennomføre mest mulig aktivitet på en trygg og forsvarlig måte i det lokale speiderarbeidet. Vi har i stor grad klart å holde aktiviteten i gang mange steder gjennom hele pandemien. Det er imponerende! Takk til alle dere som har bidratt til at barn og unge har hatt et tilbud gjennom en vanskelig tid.  

Når vi som landsstyre ser tilbake på de to siste årene, ser vi at vi har brukt mye tid på håndtering av og tilpasning til koronasituasjonen. Vi skulle gjerne ha brukt tiden på andre ting, men så det som helt nødvendig å prioritere dette arbeidet.  

Vi er nå halvveis i strategiperioden. Sammen har vi kommet godt i gang med flere tiltak i strategien og vi har flere områder vi skal jobbe videre med.  Vi har stor tro på at vi er på riktig vei for å  inkludere flere i speiderarbeidet. 

Vi skal gjøre plass til flere. Vi skal forandre verden. Og vi skal ta vare på hverandre. 

For rundt våre leirbål er det plass til alle! 

Beste speiderhilsen

Landsstyret 2021-2023